Att köra motorcykel i grupp

”Att köra motorcykel i grupp” inger en häftig känsla av gemenskap, stolthet och ”power”. Det är dock inte riskfritt. Därför har vi regler, och det är viktigt för säkerheten, att alla följer dessa.

Alla nya medlemmar får detta dokument och allt emellanåt slickas det ut till medlemmarna för att vi skall fräscha upp kunskaperna.

 • Att åka med Cruisarklubben är att åka MC med LUST – tillsammans med likasinnade entusiaster! Alla åker på eget ansvar och i frihet att lämna ledet efter eget behag. Vederbörande kör då om hela kön och kommunicerar detta med ledaren.
 • Vi åker alltid i sicksackformation på landsvägar och motorvägar med första motorcykeln till vänster. Positionen skall vara tydlig, så att den, som åker till höger, verkligen ligger nära högerkanten och den, som ligger till vänster, verkligen ligger nära mittlinjen. Det är viktigt att ändra position omedelbart, när kompisen framför gör det ex. när någon lämnar ledet. Annars det gör bara bakomvarande fundersam på, vad du menar, och skapar osäkerhet. Vi gör alltid positionsbytena i längdled. Vinka gärna fram bakomvarande, så föraren vet att du är beredd. Det finns en åskådlig visuell beskrivning på vår hemsida som visar detta under MC fliken Läsvärt o tips: ”Att köra MC i grupp – en visuell beskrivninghär fig 1 o 2.
 • Vi håller fartgränsen – är det 90, så kör vi 90 för att inte hindra övrig trafik. Vill någon bilist köra om, kan vi underlätta omkörningen genom att köra i ett led på höger sida och återgår sedan till sicksackformation. Denna förflyttning i sidled måste påbörjas bakifrån. Att använda backspegeln är som vanligt av yttersta vikt även vid kolonn åkning.
 • När vägen blir krokig, upphör sicksackformationen, och vi disponerar hela vägen för körningen. Det är ledaren som avgör när kolonnen skall övergå i ett led. Detta markeras tydligt genom att ledaren med blinkers markerar och från sin position i vänsterspår flyttar till högerspår. Planera din körning, så att du inte kommer ikapp kompisen framför, när du kommer in i svängen, om kompisen vill köra saktare än du. Kör aldrig in i kompisen ”revir”, utan håll dig på behörigt avstånd. Det är svårt att se dig, om du ligger för nära och snett bakom. Håll alltid avstånd till framförvarande MC, så föraren kan svänga in utan problem vid möte, speciellt vid smala vägar. När ledare anser att det är lämpligt att köra i kolonn byter denne position till vänsterspår.
 • Problem med uttänjning av ledet uppstår gärna vid vänstersvängar och korsningar. Ifall man måste invänta annan trafik, är det väldigt svårt att hinna ikapp, om ledet där framme drar iväg för snabbt. För att minska problemet föreslås, att ledaren en bit efter t.ex. ett vägkors saktar ner och inväntar kön. Vi kan naturligtvis försöka hålla fartgränsen, om det är möjligt även på 70-vägar – för att turen inte skall bli för tråkig. Men det är inte farten, som är viktig vid gemensamma turer, utan upplevelsen av dofter, natur, sällskap av likasinnade, the power from our engines, nya vägar, fikapratet etc.
 • Håll uppsikt i backspegeln. Kommer kompisen bakom dig på efterkälken, saktar du in, så att du hela tiden har kontakt med kompisen. Försvinner bakomvarande ur sikte av någon orsak, stannar du på vägen och inväntar kompisens ankomst. Gruppledaren vänder tillbaka för att se, vad som hänt, och gruppen samlas, genom att gruppledaren kör förbi alla och återtar tätpositionen. Stannar kompisen framför dig, stannar självklart hela efterföljande gruppen för att ta reda på, vad som förorsakar stoppet.
  • När vi kommer in i städerna, är det viktigt, att vi sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt. När vi behöver stanna för rött ljus, kan det vara lämpligt att försöka ”samlas”, om det finns plats för att göra det. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus, så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakten med bakomvarande.
  • Skulle vi trots alla försiktighetsåtgärder komma ifrån varandra, är det viktigt, att alla har kartor, vet vart vi är på väg, och vilken väg vi planerat att åka. När vi kommer från varandra, är första åtgärden att stanna, slå på mobiltelefonerna och försöka ta kontakt den vägen. Ansvarig för gruppen borde därför distribuera aktuella mobiltelefonlistor föreavresan. Inför varje start borde gruppen komma överens om nästa preliminära stopp; en speciell bensinstation, ett lunchställe eller kanske en förbestämd rastplats. Skulle ovanstående misslyckas, är det ingen idé att irra omkring i naturen och planlöst försöka leta reda på varandra, utan då gäller det att återsamlas på hotellet för natten, färjan vi skall passa, eller vad det nu kan vara.
 • Vi kör aldrig om varandra, när vi kör i grupp. Den positionen vi har, när vi startar, behållstill nästa stopp. Undantaget är, när vi behöver kommunicera för att tanka, gå på toaletten eller annat, som inte kan vänta. Vederbörande kör då om hela kön och antingen kommunicerar med ledaren eller tar över som ledare för att köra av på lämplig avfart eller dyl. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den, som bryter formationen.
  • Ledaren för gruppen bör vara en van förare, som känner till vägen, dit vi skall, eller har läst in kartan och har nödvändiga anteckningar. Osäkra eller ovana förare placeras relativt långt fram i gruppen för att undvika att ”gummisnodden” åker fram och tillbaka, vilketskapar irritation hos bakomvarande. Det blir i praktiken så, att den, som kör långsammast, styr hela gruppens hastighet. Därför är det bra att ha den oerfarne långt fram. Stor körskicklighet krävs av förarna längst bak i gruppen. De skall kunna fånga upp ryckigheter och köra ikapp de övriga. Den, som åker sist, är ju den, som kan rapportera till ledaren, om det har hänt något under färden, som är värt att rapportera vid lämplig paus – under mottot att varje dag lär man sig något nytt.
  • När vi kör om andra fordon går höger motorcykel ut bakom vänster motorcykel, så att kolonnen blir en lång rad mot mitten. Kollas å att kompisen bakom ”hänger på”. Om så är fallet, är det viktigt, att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen, utan ger även kompisen plats att komma in framför fordonet ni kört om.
  • När vi behöver svänga av på en annan väg eller svänga av från en motorväg, är det viktigt, att kontrollera, att kompisen bakom uppfattar, att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen, tills du ser, att kompisen uppfattat, att du svänger, och kör sedan ifatt gruppen. Vid körning på motorväg är det viktigt att ha ögonkontakt med varandra, när det börjar bli dags att svänga av. Det är viktigt att markera i god tid, att vi skall gå av motorvägen, så inte någon eller några ligger på omkörning och är stängda av andra trafikanter, när det är dags. Detta gäller kanske i första hand, när vi är på kontinenten med hård trafik och 4-5 filiga motorvägar.
  • Om inte trafiken är för hård på motorvägen, kan det vara praktiskt, att hela gruppen kör om andra fordon samtidigt och i ett block. Det betyder, att den sista motorcykeln går ut i ytterfil och blockerar bakomvarande trafik, samtidigt som ledaren börjar sin omkörning, och hela gruppen kör om tillsammans. Sicksackformationenbibehålls hela tiden.
  • Inför längre turer planeras tankställen in i färdvägen före avfärd. Då tankar alla för att undvika onödiga stopp. Rökare bör passa på att tanka först, eftersom de behöver längre tid för att bli klara.
  • Vid risk för regn stannar ledaren, för att alla, som behöver, skall ha en möjlighet att skifta kläder, innan det är för sent.
  • Den eller de, som vill åka i grupp eller enskilt tillbaka till hemorten från utflyktsmålet, är välkomna att göra det.